U bent hier: Home » Info

In kinderdagverblijf 't Schorreke

Scholengroep Rivierenland beschouwt kinderopvang als een basisbehoefte voor ouders. Met het organiseren van kinderopvang doet de scholengroep aan maatschappelijke dienstverlening waarbij de realisatie van drie maatschappelijke functies wordt nagestreefd: een economische, een educatieve en een sociale functie.

Kinderdagverblijf 't Schorreke is gehuisvest op de domeinen van basisschool De Schorre in de Jan Van Droogenbroeckstrat nr 48 in Sint-Amands. De werking van het kinderdagverblijf en de kleuterafdeling van onze basischool zijn op elkaar afgestemd.

 

Kwaliteitsvolle opvang

Het zelfstandig kinderdagverblijf wil in eerste instantie een tweede thuis bieden aan de kinderen. Het team van begeleiders volgt en stimuleert de algemene ontwikkeling van de kinderen, met bijzonder veel aandacht voor de affectieve behoeften van ieder kind. De dienstverlening omvat niet alleen de verzorging van baby's en peuters, maar ook de opvoedkundige begeleiding, als aanvulling op de opvoeding thuis. Het kinderdagverblijf staat in voor een gezonde en gevarieerde voeding in functie van de leeftijd van het kind. Om de kwaliteit van de opvangvoorziening te bevorderen volgen de begeleiders geregeld nascholing. Om de kwaliteit te waarborgen staat het kinderdagverblijf onder toezicht van Kind & Gezin. De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.